MENU

Zasady naboru

Nabór na kursy dla kadr cywilnych (pracowników cywilnych wojska, oficerów Państwowej Straży Pożarnej, specjalistów z centrów i wydziałów  zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji samorządowej) prowadzi Akademia Sztuki Wojennej poprzez Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP. Kandydaci  otrzymują  (faksem lub pocztą elektroniczną) kartę zgłoszeniową wraz z ogólnymi informacjami dotyczącymi kwestii organizacyjnych tj. zakwaterowania, wyżywienia oraz warunków płatności. Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa i ich zaakceptowaniu, kandydat na kurs zobowiązany jest do odesłania w określonym terminie na faks organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej.