MENU

Nr sprawy 1130/2018 Asysta techniczna oprogramowania Oracle

1114/2018/A4P8PZP Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy(konsultacje lekarskie ogólne i specjalistyczne)oraz transport sanitarny dla pracowników i żołnierzy zawodowych ASzWoj.

1100/2018/A4P8PZP Przygotowanie i przeprowadzenie pięciu szkoleń w 2019 r. na kursach doskonalących(podstawowe i zaawansowane) z obszaru problematyki dotyczącej zamówień publicznych.

818/2018/A4P8PZP Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej

671/2018 Dostawa maszyn sprzątających do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy al.gen.Chruściela 103

12