MENU

Wydział Obsługi Studenta

Wydział Obsługi Studenta realizuje działania dotyczące kształcenia na podstawie obowiązujących regulaminów studiów/kursów, Ustawy 2.0, rozporządzeń MNiSW i MON. Obejmują one etapy: od rekrutacji/przyjęcia/skierowania do czasu zakończenia nauki. Zadaniem WOS jest również opiniowanie złożonych przez studentów cywilnych i wojskowych podań do dalszego rozpatrzenia przez prorektora ds. dydaktycznych lub osoby przez niego wskazanej.

Obsługa procesu kształcenia studentów I,II,III stopnia, uczestników studiów podyplomowych z rekrutacji – blok 94.

Obsługa procesu kształcenia studentów i uczestników studiów podyplomowych (np. PSOT) oraz słuchaczy kursów długoterminowych (np. WKOS, WKS, KDB) – blok 101.

Studia I i II stopnia

poniedziałek–wtorek  oraz  czwartek–piątek: godz. 7:45 – 10:30; 13:30-15:00

sobota w czasie zjazdów: godz. 8:00 – 15:00

KIERUNEK
STUDIÓW

I stopień stacjonarne

I stopień niestacjonarne

II stopień stacjonarne

II stopień niestacjonarne

Jednolite studia
magisterskie

ADMINISTRACJA

Jolanta Rożej
bl. 94, p. 14
tel. 261-814-084
j.rozej@akademia.mil.pl

Jolanta Rożej

BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE

Ewa Kardas
bl. 94, p. 14
tel.  261-814-045
e.kardas@akademia.mil.pl

Jolanta Rożej

BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE

Jolanta Rożej

BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE
I DYPLOMACJA

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

Ewa Kardas

Jolanta Rożej

OBRONNOŚĆ

Aneta Sosnowska
bl. 94, p. 13
tel. 261-813-518
a.sosnowska@akademia.mil.pl

DOWODZENIE

Ewa Kardas

PRAWO

W przygotowaniu
bl. 94, p. 13

LOGISTYKA

Martyna Czupryniak
bl. 94, p. 13
tel. 261-813-198
m.czupryniak@akademia.mil.pl

LOTNICTWO

Aneta Sosnowska
bl. 94, p. 13
tel. 261-813-518
a.sosnowska@akademia.mil.pl

ZARZĄDZANIE
I DOWODZENIE

 

Studia i kursy długoterminowe SZ RP

Czynne:  poniedziałek–piątek: godz. 7:45-14:00

KIERUNEK
STUDIÓW

II stopień
niestacjonarne

Studia
podyplomowe

Kursy
długoterminowe

OBRONNOŚĆ
(NOW2)

W przygotowaniu
bl. 94, p. 13

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
(NZiDW2)

STUDIA PODYPLOMOWE
(np. PSOT, PD, ZwSzW, THiM, MPHKZ)

Mirosław Struniawski
bl. 101, p. 109
tel. 261-814-587
m.struniawski@akademia.mil.pl

Józef Kisiel
bl. 101, p. 109 ( w czasie nieobecności  M. Struniawskiego)

KURSY DŁUGOTERMINOWE
(WKOS, WKS, KDB)

 

Stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia, podyplomowe
 

III stopień
stacjonarne

III stopień
niestacjonarne

Studia
podyplomowe

Sylwia Steć-Libera
bl. 94, p. 11
tel. 261-813-018
s.stec@akademia.mil.pl

czynne w czasie zjazdów: czwartek-piątek-sobota 8:00-15:00

Józef Kisiel
bl. 94, p. 11
tel. 261-813-018
j.kisiel@akademia.mil.pl

Ewelina Czerwińska
bl. 94, p. 11
tel. 261-813-018
e.czerwinska@akademia.mil.pl

czynne w czasie zjazdów: sobota godz. 8.00-15.00

 

cz. p. o. Kierownik Wydziału Obsługi Studenta
mgr Katarzyna CHYLIŃSKA
bl. 94, p. 9
tel. 261-814-113
k.chylinska@akademia.mil.pl

 

Kierownik Wydziału Obsługi Studenta
mgr Katarzyna Klimczyk
bl. 94, p. 9
tel. 261-814-789
k.klimczyk@akademia.mil.pl

 

Zespół ds. Windykacji
Zadaniem Zespołu ds. Windykacji jest obsługa procesu odzyskiwania należności za usługę dydaktyczną od studentów/uczestników studiów.

Zbigniew ZAJĄC
bl. 55, p. 401 a
tel. 261-813-470
z.zajac@akademia.mil.pl

Magdalena KONECKA
bl. 55, p. 402b
tel. 261-814-144
m.konecka@akademia.mil.pl

fot. Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com