MENU
plakat 1

plakat 2

Ogłoszenie dla studentów w sprawie ubiegania się o stypendium ministra

Szanowny Studencie,

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe (Dz.U. poz. 1382) student – który  (w roku poprzedzającym złożenie wniosku) wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi – może składać wniosek o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020.

Wszystkie szczegóły zawarte są w ww. rozporządzeniu MON  z dn. 9 lipca 2019 r., (Dz.U. 2019 poz. 1382)

Wzór wniosku: załącznik do pobrania

Rzetelnie wypełniony wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami – zobacz § 4 rozporządzenia MON)
należy składać do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji (bud. 94, pok. 4).

Z dniem 8 października br. (wtorek) upływa termin składania wniosków.

 

 

 

 

 


wróć