MENU
plakat 1

plakat 2

SYMPOZJUM NAUKOWE - Bezpieczeństwo systemu łączności i sieci teleinformatycznych resortu Obrony Narodowej, 22.10.2019 r.

   Obszar bezpieczeństwa państwa – militarny i niemilitarny, narażony jest na nowego rodzaju zagrożenia. Tymi zagrożeniami stają się ataki cybernetyczne i działania w cyberprzestrzeni, nie tylko dotyczące działalności organizacji publicznych i niepublicznych, państwowych i prywatnych różnego typu, ale także związane z bezpiecznym funkcjonowaniem państwa i jego infrastruktury krytycznej. Wobec powyższego systemy i sieci teleinformatyczne eksploatowane przez administrację rządową, samorząd terytorialny czy strategicznych przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz obronności państwa powinny być objęte ochroną przestrzeni cybernetycznej jako jej potencjalni użytkownicy. Swoją rolę do odegrania mają także Siły Zbrojne RP, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa militarnego państwa, ale i w pozostałych obszarach.
   W wojskowych systemach łączności i informatyki dokonują się przeobrażenia w zakresie rozpoznanych oraz przyszłych, przewidywanych zagrożeń w cyberprzestrzeni. Natomiast szeroko wdrażane systemy wspomagania dowodzenia mają na celu ułatwienie podejmowania decyzji przez dowódców poszczególnych poziomów i szczebli dowodzenia.

Zakład Teleinformatyki  Instytut Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego  Akademii Sztuki Wojennej

serdecznie zaprasza do udziału w

Sympozjum Naukowym na temat:

Bezpieczeństwo systemu łączności i sieci teleinformatycznych
resortu obrony narodowej
w ramach ochrony infrastruktury krytycznej państwa

które odbędzie się:   22 października 2019 roku   w Akademii Sztuki Wojennej

 

Obszary tematyczne sympozjum:

 1. Militarny wymiar cyberbezpieczeństwa Państwa – współczesne oczekiwania.
 2. Systemy łączności i sieci teleinformatyczne resortu obrony narodowej.
 3. Wsparcie teleinformatyczne w SZ RP.

 

SZCZEGÓŁY SYMPOZJUM ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WKRÓTCE

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES:

ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński 
b.terebinski@akademia.mil.pl  ;
tel. służb.: 261-814-345

 

KOMITET NAUKOWY:

 1. płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Janczak, profesor zwyczajny, ASzWoj
 3. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik, ASzWoj
 4. ppłk dr inż. Robert Janczewski, ASzWoj

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik – przewodniczący
 2. ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński
 3. ppłk mgr inż. Lucjan Grel
 4. mjr mgr inż. Tomasz Surwiłło
 5. mgr Martyna Marczyk
 6. mgr Piotr Waśkowski

wróć