MENU
plakat 1

plakat 2

Warsztaty z przedstawicielami uczelni wojskowych z Grupy Wyszehradzkiej

21 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Steering Commitee w ramach V4 COPD Education Enhancement Initiative. Gospodarzem spotkania był płk dr hab inż. Przemysław Paździorek, reprezentujący Akademię Sztuki Wojennej. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: płk Tomas Rak z University of Defence z Brna, płk Zoltan Jobbagy z National University of Public Service z Budapesztu oraz Jozef Wesselenyi z Armed Forces Academy w Liptovský Mikulás.

W ramach spotkania podsumowano wyniki działalności dotyczące prowadzenia kursów w zakresie planowania operacyjnego. Dzięki współpracy z Instytutem Sztuki Operacyjnej i Taktyki pozostałe akademie liczą na zbudowanie zdolności do kształcenia oficerów na poziomie operacyjnym. Ponadto wytyczono i sprecyzowano nowe obszary współpracy dotyczące działalności naukowej oraz wdrażania alternatywnych metod analizy środowiska operacyjnego i projektowania operacji z użyciem sił zbrojnych. Dodatkowo dokonano wstępnych uzgodnień dotyczących możliwości udziału przedstawicieli zainteresowanych stron we wspólnych ćwiczeniach dowódczo – sztabowych w kolejnych latach.


wróć