MENU
 

Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP pt. Planowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym

Zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu:  Organizacja i funkcjonowanie systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP pt. Planowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym, organizowanej przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2019 roku

Cel konferencji: Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów ludzi nauki i praktyków dowodzenia w zakresie założeń, uwarunkowań, praktycznych rozwiązań oraz kierunków rozwoju systemu dowodzenia wojskami na poziomie taktycznym.

Proponowane obszary tematyczne:

 1. Zagrożenia dla systemu dowodzenia wojskami.
 2. Taktyczne aspekty współdziałania wojsk obrony terytorialnej z wojskami operacyjnymi na poziomie taktycznym - wpływ na proces decyzyjny.
 3. Specyfika planowania działań przez wojska specjalne.
 4. Proces dowodzenia w dowództwie komponentu sił powietrznych.
 5. Planowanie działań niekonwencjonalnych.
 6. Planowanie działań na poziomie taktycznym w wojskach lądowych wg. projektu doktryny DTU-3.2.2.1.
 7. Rola i miejsce targetingu w procesie dowodzenia.
 8. Planowanie zabezpieczenia działań pod względem łączności i informatyki.

Organizatorem konferencji jest Zakład Dowodzenia Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Współorganizatorzy:

 • Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych
 • Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący: płk dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej

Zastępca przewodniczącego: płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Marek WRZOSEK – Akademia Sztuki Wojennej
 • gen. bryg. Krzysztof RADOMSKI – 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • gen. bryg. Norbert IWANOWSKI – 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
 • płk dr hab. inż. Piotr DELA – Akademia Sztuki Operacyjnej
 • płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK – Akademia Wojsk Lądowych
 • płk dr hab. inż. Piotr MALINOWSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa
 • płk dr hab. inż. Maciej MARCZYK – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. inż. Henryk SPUSTEK – Uniwersytet Opolski
 • dr Krzysztof GRABOWSKI – Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • płk dr inż. Jacek JONIAK – Akademia Sztuki Wojennej
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH – Akademia Wojsk Lądowych
 • płk dr inż. Jarosław MOKRZYCKI – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • płk dr inż. Lech PLEZIA – Akademia Wojsk Lądowych
 • ppłk dr inż. Krystian FRĄCIK – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk dr inż. Piotr HARĘŻLAK – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI – Akademia Wojsk Lądowych
 • ppłk dr inż. Artur MICHALAK – Akademia Sztuki Wojennej
 • płk dr inż. Zbigniew REDZIAK – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
 • dr inż. Marek STRZODA – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk dr inż. Dariusz SZKOŁUDA – Akademia Sztuki Wojennej
 • mjr dr Robert BALCERZYK - Akademia Wojsk Lądowych

Komitet Organizacyjny:

 • ppłk dr inż. Dariusz SZKOŁUDA – Akademia Sztuki Wojennej
 • mjr mgr Grzegorz OTOCKI – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk mgr Mariusz SIKORA – Akademia Wojsk Lądowych
 • dr inż. Marek STRZODA – Akademia Sztuki Wojennej
 • mjr mgr Andrzej ZAJĄCZKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej

Kontakt z organizatorami

Szczegóły nt. konferencji:

Kierownik Zakładu Dowodzenia

ppłk Dariusz SZKOŁUDA


wróć