MENU
 

BRAMA-19 NA PRZESMYKU SUWALSKIM: TEREN - POTĘGA OBRONY

Działania terenowe, rekonesanse oraz rozpoznanie powietrzne, to jedne z głównych zadań postawionych przed studentami Akademii Sztuki Wojennej podczas drugiego etapu ćwiczenia studyjnego BRAMA-19.

Na szczeblach taktycznych praca w terenie stanowi dla oficera podstawową umiejętność. Potocznie używane w Akademii Sztuki Wojennej stwierdzenie „pozwólcie terenowi walczyć”, to przenośnia, w której zawarte jest przekonanie o potrzebie takiego organizowania działań, aby właściwości terenu wkomponować w plan walki. Teren ma zatem potęgować siłę obronną lub zaczepną wojsk własnych. To zadanie możliwe do wykonania będzie tylko wówczas, gdy studenci ASzWoj nauczą się oceniać walory terenu i wykorzystywać je do przygotowywanych koncepcji działań.

Czym zatem jest teren i jego ocena z wojskowego punktu widzenia? Dla ćwiczących oficerów Akademii, ocena terenu ma przede wszystkim doprowadzić do określenia:

  • terenu nieprzekraczalnego dla wojsk przeciwnika np. pododdziałów czołgów;
  • terenu trudno przekraczalnego;
  • korytarzy ruchu;
  • dróg podejścia przeciwnika i wojsk własnych;
  • terenu o kluczowym znaczeniu dla obrony, np. wzniesień;
  • możliwości prowadzenia obserwacji i ognia;
  • miejsc dogodnych do ukrycia wojsk własnych przed obserwacją i ogniem przeciwnika;
  • miejsc dogodnych do wykonywania manewru.

 

W trakcie wojskowej oceny terenu powiatu suwalskiego i augustowskiego, ćwiczący oficerowie rozważają również wpływ: dróg, składu gleby, opadów deszczu lub śniegu na tzw.   możliwości trakcyjne pojazdów wojskowych, a tym samym na szybkość planowanych manewrów. Na szczeblu taktycznym np. brygady, oceny tego typu prowadzi się zazwyczaj z wykorzystaniem map, w tym elektronicznych oraz zgromadzonych danych przez wyspecjalizowany wojskowy Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego. Niezależnie od tych analiz, oficerowie muszą ocenić, „dotknąć i zrozumieć teren” poprzez bezpośrednią obserwację. W tym celu podczas planowania działań obronnych, dowódca i jego sztab organizują rekonesanse. Mogą one być zapoznawcze, rozpoznawczo-zadaniowe lub mieć indywidualny charakter- dowódcy z podwładnymi - połączony ze stawianiem zadań. Do oceny terenu i rozpoznania mogą być też wykorzystywane bezpilotowe środki rozpoznania powietrznego popularnie zwane dronami. Dowódca dywizji, który ma znacznie większy obszar do obrony, w celu przeprowadzenia rekonesansu, może używać śmigłowców. Tak też się dzieje w przypadku prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej ćwiczeń BRAMA-19. Mieszkańcy powiatów suwalskiego i augustowskiego mogli zatem zobaczyć ćwiczących oficerów „wpatrujących się” z różnych wzniesień w teren, latające śmigłowce Mi-17 i W-3 Sokół oraz wojskowego drona.

Zebrana wiedza, materiały i wnioski z oceny terenu posłużą do opracowania szczegółowych planów obrony i dokumentów dowodzenia, rozkazów bojowych. Po powrocie do Warszawy, w trzecim i ostatnim etapie ćwiczenia, rozwiązania przyjęte przez studentów zostaną wprowadzone do systemów Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej, gdzie zostaną zweryfikowane i ocenione. 

***

Ćwiczenie BRAMA-19 trwa od 26 marca 2019 r.. W terminie 1-7 kwietnia br., studenci ćwiczą na przesmyku suwalskim Kierownikiem ćwiczenia jest dziekan Wydziału Wojsk Lądowych płk dr hab. Krzysztof Krakowski. Organizatorem ćwiczenia jest Zakład Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego ASzWoj, natomiast szefem Zespołu Autorskiego jest ppłk dr Krystian Frącik. Swoich obiektów użycza studentom ASzWoj 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach.

Opracował: Zespół Komunikacji Społecznej ćwiczenia BRAMA-19.

Zobacz więcej:

Media o BRAMIE-19:

Dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof Krakowski w studio Polskiego Radia Białystok


wróć