MENU
 

BRAMA-19: BRYGADA W AUGUSTOWIE

Drugi etap ćwiczenia BRAMA-19 rozpoczął się 2 kwietnia 2019 r. od spotkania zespołu zarządzania kryzysowego powiatu augustowskiego z dowództwem ćwiczącej brygady zmechanizowanej, złożonej ze studentów Akademii Sztuki Wojennej.

W spotkaniu zorganizowanym przez starostę powiatu augustowskiego – Jarosława Szlaszyńskiego uczestniczył rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej – gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. Obecni byli również komendanci Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w Augustowie.

Przedsięwzięcie miało na celu ustalenie zasad współdziałania administracji publicznej z ćwiczebną 215 Brygadą Zmechanizowaną w ramach przygotowania do prowadzenia działań obronnych. Podczas spotkania przewodniczący zespołu zarządzania kryzysowego przedstawił specyfikę powiatu w kontekście ochrony ludności i infrastruktury krytycznej, takich jak mosty, sieci energetyczne, ujęcia wody.  

Następnie naczelnik Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zapoznał uczestników BRAMY-19 z zadaniami powiatu realizowanymi w Stanie Gotowości Obronnej czasu „W” oraz na czas wprowadzonego stanu wojennego. Ćwiczący dowódca przedstawił zadanie jakie otrzymała 215 Brygada Zmechanizowana oraz wynikające z tego potrzeby wsparcia ze strony układu pozamilitarnego.

Głównym tematem posiedzenia było doskonalenie procedur współpracy wojska i administracji publicznej w zapewnieniu ochrony ludności powiatu, jak i całego regionu przed zagrożeniami, które mogą pojawić się w czasie ewentualnego kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Po posiedzeniu zespołu odbyło się spotkanie jego uczestników z przedstawicielami mediów.

opr.: Zespół Komunikacji Społecznej ćwiczenia BRAMA-19, ASzWoj

Materiał radio5.com.pl:

Zobacz również:

Media o BRAMIE-19:


wróć