MENU
 

BRAMA-19 OTWARTA

Doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w czasie wojny – to główny cel ćwiczenia BRAMA-19. 26 marca 2019 roku studenci Wydziału Wojskowego rozpoczęli trzytygodniowe ćwiczenie studyjne, w którym wcielając się w rolę oficerów sztabu na stanowiskach dowodzenia szczebla taktycznego będą planować działania bojowe.

Specyfiką ćwiczeń BRAMA-19 jest ich dwuszczeblowość. Oznacza to – w uproszczeniu –   że studenci z Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego oraz Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego (podpułkownicy) jako sztab dywizji opracują rozkaz bojowy, który stanie się podstawą do planowania i prowadzenia działań przez oficerów ćwiczących na stanowisku dowodzenia brygady. Tu obsadę ćwiczących stanowią studenci –  majorowie i kapitanowie – Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT), Kursu Dowódców Batalionów (KDB) oraz Wyższego Kursu Sztabowego (WKS). Bardzo ważnym uczestnikiem ćwiczenia są Wojska Obrony Terytorialnej (w przypadku BRAMY-19 - 1 PBOT), których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej i swobody działania wojsk operacyjnych. Współczesne konflikty zbrojne nie dotyczą jednak wyłącznie wojska i szeroko rozumianej sfery militarnej.

W czasie instruktażu do ćwiczenia studenci zostali wprowadzeni w skomplikowaną sytuację społeczną, ekonomiczną oraz polityczno-militarną, będącą powodem konfliktu zbrojnego. Na tym tle została przedstawiona m.in. rola i zadania Straży Granicznej w systemie obronnym państwa. Starosta powiatu Augustowskiego przedstawił słuchaczom specyfikę regionu pod względem infrastruktury krytycznej. Sztuka wojenna rozwija się również w oparciu o doświadczenia z minionych bitew. Studenci zapoznali się zatem z wojskowo-geograficzną charakterystyką ćwiczebnego rejonu operacji obronnej.

Jak podkreślił – podczas oficjalnego rozpoczęcia – kierownik ćwiczenia, dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski - Ćwiczenie BRAMA-19 zostało tak skonstruowane, by studenci mogli rozwiązywać wiele problemów, czasu kryzysu i wojny, nie tylko w sferze militarnej.

W ćwiczeniu biorą udział przedstawiciele Straży Granicznej oraz osoby cywilne z tzw. układu pozamilitarnego. BRAMA-19 to również współpraca wojska z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie. Studenci ASzWoj będą zatem doskonalić swoje umiejętności planowania współpracy ze wszystkimi podmiotami znajdującymi się w strefie ogarniętej działaniami zbrojnymi. Ich głównym celem jest ochrona i obrona ludności cywilnej. Ostatecznie wszystkie decyzje ćwiczących zostaną zweryfikowane i ocenione przez system JTLS Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. W trakcie ćwiczenia wykorzystywane będą również inne systemy wspomagające proces podejmowania decyzji przez dowódców, takie jak np. JEMM, JTS, FAST, IChat, ISS oraz Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego. Do dyspozycji studentów oddane zostaną również śmigłowce Lotnictwa Wojsk Lądowych i bezzałogowe statki powietrzne. Dodatkowo w ćwiczeniu udział biorą: przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Swoich obiektów użyczy studentom ASzWoj 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach.

Organizatorem ćwiczenia jest Zakład Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego ASzWoj, natomiast Szefem Zespołu Autorskiego jest ppłk dr Krystian Frącik.

opr.: dr Dariusz Kryszk, Sebastian Górecki – Koło Naukowe STRATCOM ASzWoj


wróć