MENU
 

Komunikat

KOMUNIKAT

w sprawie wyboru na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych
Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 14 listopada 2018 r., zgodnie z § 46 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych
Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję do 30.09.2019 r.

Na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego wybrany został:

płk dr hab. inż. Maciej Marczyk

REKTOR-KOMENDANT

/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć