MENU
 

Zajęcia studentów kierunku ,,Dowodzenie'' w Muzeum Wojska Polskiego

W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 8 listopada 2018 r. grupa studentów studiów l stopnia, kierunku "dowodzenie", wraz z opiekunami, zrealizowała zajęcia w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.Studenci mieli możliwość zapoznać się z ekspozycją plenerową, gdzie zobaczyli m.in. sprzęt pancerny, lotniczy, artyleryjski, a następnie zwiedzili stałe i czasowe ekspozycje wewnątrz muzeum. Zapoznali się z historią, tradycjami oraz uzbrojeniem polskich formacji różnych epok. Szczególnie interesujące były wystawy przygotowane z okazji setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej oraz wystawa Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918-1939. Nowe zabytki. Zajęcia w Muzeum Wojska Polskiego były jednym z praktycznych elementów kształcenia, dzięki któremu studenci wzbogacili swoją wiedzę o tradycjach orężnych Wojska Polskiego. Były

Tekst: Angelika Semerko, Marek Strzoda
 


wróć