MENU
 

Oficerowie Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych rozpoczęli ćwiczenie epizodyczne pk. POLAŃCZYK-18

W dniu 19 listopada br. uczestnicy Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) rozpoczęli ćwiczenie epizodyczne pk. POLAŃCZYK-18, które stanowi już drugą edycję tej formy kształcenia studentów PSOT w Wydziale Wojskowym.

Celem przedmiotowego ćwiczenia jest uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oficerów PSOT, dotyczącej pracy w terenie na szczeblach taktycznych. Należy podkreślić, iż ćwiczenie stanowi ważny element w spójnej koncepcji przygotowania oficerów do uczestnictwa w kolejnych ćwiczeniach pk.: BRAMA-19 i TWIERDZA-20, realizowanymi już wspólnie z oficerami  Wyższego Kursu Sztabowego, Kursu Dowódców Batalionów i Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

Nacisk dydaktyczny kładziony jest na doskonalenie umiejętności pracy w terenie w kontekście prowadzenia orientowania topograficznego oraz taktycznej oceny terenu. Realizując cele szczegółowe ćwiczenia, uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności związane z wykorzystaniem terenu górzystego w planowaniu i prowadzeniu walki, umiejscowieniem elementów ugrupowania bojowego w terenie, a także przygotowaniem dokumentów organizacyjnych do prowadzenia rekonesansu. Co więcej ćwiczenie będzie sprawdzianem umiejętności wykorzystywania sił i środków wsparcia i zabezpieczenia działań w zakresie kształtowania sytuacji bojowej oraz rozwiązywania problemów taktycznych.

 Ćwiczenie zostało przygotowane przez zespół autorski pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki. Epizody taktyczne ukierunkowane są na rozwiazywanie problemów taktycznych, związanych z działaniem przeciwnika w terenie górzystym.

Kierownikiem ćwiczenia jest ppłk dr inż. Artur MICHALAK – Kierownik Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej.


Uczestnicy Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) to kolejny rocznik, który prowadzony jest w trybie dwuletnim, według nowego programu kształcenia. Absolwenci PSOT po ukończeniu studiów otrzymają przywrócony w 2017 r. tytuł "Oficera Dyplomowanego Sił Zbrojnych RP".


wróć