MENU
 

Kierunki kształcenia w obszarze Design Thinking - spotkanie robocze

W dniu 9 listopada odbyło się robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, Joint Special Operations University ze Stanów Zjednoczonych oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Spotkaniu zorganizowanemu z inicjatywy Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki przewodniczyli dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski oraz dyrektor instytutu płk dr hab. Przemysław Paździorek.

Rozmowy otworzył prorektor do spraw wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, podkreślając potrzebę rozwijania współpracy, która jest oceniana jako bardzo dobra.

W wyniku spotkania z dyrektorem Centrum Doskonalenia Zawodowego JSOU Georgem McNairem oraz Benem Zweibelsonem, dyrektorem programowym uzgodniono kierunki kształcenia w obszarze Design Thinking.

Zdaniem przedstawiciela DKWS płk. Krzysztofa Banaszaka Wydział Wojskowy jest jedynym mogącym kształcić kadry z poziomu operacyjnego w ujęciu joint oraz wojsk specjalnych.


wróć