MENU
 

Zarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Wojskowego 09.04.2018 wybór promotora NOW2-17

Zakres tematyczny dla studentów NOW2-17

Zarządzenie Nr 22 Dziekana WWoj ws wyboru promotora określenia tematu pracy O2NO2-17-2 2018-2019

Zarządzenie Nr 23 Dziekana WWoj ws wyboru promotora określenia tematu pracy O1-16-3 2018-2019

Zarządzenie Nr 24 Dziekana WWoj ws harmonogramu składania prac dyplomowych 2018-2019

Zarządzenie w sprawie harmonogramu składania prac dyplomowych 2017-2018

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego

Promotorzy (na rok akademicki 2018/2019)

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy I stopień Obronność 2017-2018

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy II stopień Obronność 2017-2018

12