MENU
 

Informacja dla oficerów zakwalifikowanych na Kurs Dowódców Batalionów (Równorzędnych) kod - 8101203

STAWIENNICTWO:

Oficerowie uprawnieni do zakwaterowania – 24.02.2019 r. do 21.00 w wyznaczonych internatach.

Oficerowie nieuprawnieni do zakwaterowania w internacie (Garnizon Warszawa i miejscowość pobliska) – 25.02.2019 r. godz. 6.00  budynek nr 4 (Biuro przepustek).

ROZPOCZĘCIE KURSU:

Rozpoczęcie kursu oraz spotkanie organizacyjne w dniu 25.02.2019r., godz. 08.00 – 09.30 budynek 101, sala nr 218. Ubiór wyjściowy w marynarkach. Przed rozpoczęciem kursu (25.02.) należy pobrać w budynku nr 4 przepustkę okresową, która jednocześnie pełni rolę elektronicznej karty żywnościowej. Biuro Przepustek ASzWoj, czynne jest od godz. 06.00, tel. 261-814-016.

WYMAGANE DOKUMENTY DO OKAZANIA W DNIU ROZPOCZĘCIA:

  • Wypełniona Ankieta Osobowa Słuchacza Kursu (arkusz ankiety zamieszczono poniżej).
  • Wypełniona klauzula informacyjna RODO, załącznik do AO SK (arkusz klauzuli zamieszczono poniżej).
  • Wypełniony wniosek o wydanie przepustki osobowej (arkusz wniosku zamieszczono poniżej).

Dodatkowo:

  • Posiadane poświadczenia bezpieczeństwa (PL, NATO, UE oraz certyfikaty);
  • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • Kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego;
  • Aktualne okresowe badania lekarskie.

UMUNDUROWANIE:

ubiór galowy – obchody świąt państwowych, zakończenie roku akademickiego, itp. ;

ubiór wyjściowy – zajęcia i egzaminy;

ubiór polowy – ćwiczenia grupowe i dowódczo-sztabowe;

strój sportowy i kąpielowy – zajęcia z wychowania fizycznego.

WYPOSAŻENIE: przybory biurowe i piśmiennicze, przybory do pracy na mapach i w terenie, laptop/notebook.

WYŻYWIENIE: Po odebraniu przepustki, na stołówce wojskowej dla kadry, która znajduje się na parterze w budynku Nr 69 (dawne kasyno), posiłki w dni robocze wydawane są w godz.: śniadania 06.45 – 08.00, obiad 12.00 – 15.45, kolacja 18.00 – 19.00. W dniu 01.10.2018 r. prowiantowani są wszyscy uczestnicy, od drugiego dnia studiów zgodnie z Rozporządzeniem MON (uwaga dla osób które zamieszkują w Warszawie zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką” pełne bezpłatne wyżywienie przysługuje żołnierzom, którzy nie zamieszkują w Warszawie).

ZAKWATEROWANIE: bezpłatne dla uprawnionych żołnierzy zawodowych w Internacie nr 1– budynek nr 14, tel. 261814346, ul. Pontonierów, 00-910 Warszawa, (uwaga dla osób, które zamieszkują w Warszawie lub miejscowości pobliskiej (internat, mieszkanie) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r.o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367.) informacja o przydziale internatu z zasobów ASzWoj jest przekazywana do AMW i może powodować naliczeniem dodatkowych opłat. Oficerom nieuprawnionym do zakwaterowania w internacie (Garnizon Warszawa i miejscowość pobliska) przygotowano pomieszczenie do przebierania.

PARKING: Na terenie ASzWoj znajduje się kilka niestrzeżonych, bezpłatnych parkingów dla samochodów osobowych.

ODPOWIEDZIALNY ZA STUDIA: Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

OPIEKUN STUDIÓW: ppłk Jacek ASZTEMBORSKI, tel. 261-813-850, email: j.asztemborski@akademia.mil.pl

DZIEKANAT WW: Mirosław STRUNIAWSKI, tel. 261 814 587, bud. Nr 101 pom. 109, email: m.struniawski@akademia.mil.pl

UWAGA: po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs w ASzWoj, prosimy
o zarejestrowanie konta w systemie LMS ILIAS (Platforma Kształcenia na Odległość) na stronie: www.adl.akademia.mil.pl/logowanie – PLATFORMA SZKOLENIOWA CDKO
i CS OPBMR i zrealizowanie części wstępnej kursu.

INFORMACJE DODATKOWE: Kursanci w czasie wolnym od zajęć programowych mają możliwość nieodpłatnie korzystać z obiektów sportowych ASzWoj (basen i siłownia) w wyznaczonych terminach. Użytkowników siłowni obowiązuje obuwie zastępcze i ubiór sportowy. Na basenie obowiązuje czepek, klapki, strój kąpielowy.


wróć