MENU
 

Informacja dla żołnierzy na kierunku Obronność II stopień studia niestacjonarne - zakwaterowanie

Konsultacje kadry Wydziału Wojskowego w roku akademickim 2018/2019

Informacje organizacyjne dla oficerów zakwalifikowanych na Podyplomowe Studia Wojskowej Służby Zagranicznej (PSWSZ) - kod: 1101145

Informacja dla żołnierzy skierowanych na niestacjonarne studia II stopnia, kierunek Obronność

Informacja dla studentów Podyplomowych Studiów Zarządzanie w Sztabach Wojskowych (MON PS ZwSW-2018) - kod: 1101146-18

Informacja dla oficerów zakwalifikowanych na Wyższy Kurs Sztabowy (Kod - 8101001)

Informacja dla oficerów zakwalifikowanych na Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny (Kod - 8101202)

Informacja dla studentów Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT-18) kod: 1101205

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego

Klauzula informacyjna dotycząca RODO