MENU
 

Wykłady z Wychowania Fizycznego dla studentów posiadających zwolnienia lekarskie w roku akademickim 2018/2019

Terminy i tematy wykładów dla studentów posiadających zwolnienia lekarskie z zajęć Wychowania Fizycznego.

Konsultacje kadry Wydziału Wojskowego w roku akademickim 2018/2019

Wydziałowe rozpoczęcie roku dla studentów cywilnych WWoj

Studentów kierunków Obronność oraz Dowodzenie zapraszamy na wydziałowe rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019.

Dziekanat WWoj - zadania, informacje kontaktowe