MENU
 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Wojskowy 
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa - Rembertów

NIP 113-00-05-367
Regon 011574244

PUNKT REKRUTACYJNY
(czynne w czasie rekrutacji : KANDYDAT)

Studia I, II stopnia, podyplomowe (cywile)
GODZ. 10:00-14:00 (składanie dokumentów)
Bud. 94, pok. 19
tel. 261-813-137
rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl

 

Dane kontaktowe do pracowników instytutów i zakładów :  STRUKTURA

 

Dane kontaktowe do Dziekanatu :  DZIEKANAT