MENU
plakat 1

plakat 2

Kontakt

Adres korespondencyjny:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Wojskowy 
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa - Rembertów

NIP 113-00-05-367
Regon 011574244

Dane kontaktowe do pracowników instytutów i zakładów :  STRUKTURA

 

Sekretariat Wydziału (to nie dziekanat)
Magdalena CELIŃSKA
bl. 101, p. 320
tel./fax. 261-813-515
ww.sekretariat@akademia.mil.pl

Gospodarz bud. 101, część WWoj
Piotr SOBOTKA
referent
tel. 261-814-443
p.sobotka@akademia.mil.pl

Sprawy teleinformatyczne
Jakub BRZOZOWSKI
referent
tel. 261-814-205
      887-777-526
http://j.brzozowski@akademia.mil.pl

Sekretariat ISzOiT
Sławomir CELIŃSKI
samodzielny referent
tel. 261-813-320
bl. 101 p. 131
s.celinski@akademia.mil.pl

Sekretariat IWZiD
Elżbieta PIETRZAK
tel. 261-813-116
bl. 101 p. 104
e.pietrzak@akademia.mil.pl