MENU
plakat 1

plakat 2

Kontakt

Adres korespondencyjny:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Wojskowy 
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa - Rembertów

NIP 113-00-05-367
Regon 011574244

PUNKT REKRUTACYJNY - studia:  I stopnia,   II stopnia, podyplomowe (cywile)
(czynny wyłacznie w czasie rekrutacji : KANDYDAT)
GODZ. 10:00-14:00 (składanie dokumentów)
Bud. 94, pok. 19
tel. 261-813-137

rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl
 

Dane kontaktowe do pracowników instytutów i zakładów :  STRUKTURA

 

Dane kontaktowe do Dziekanatu :  DZIEKANAT