MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Dydaktyki Wojskowej (ZDW)

Celem działalności zakładu jest rozwój teorii dydaktyki i pedagogiki wojskowej.

Cel utylitarny sprowadza się do tworzenia opisu systemów dydaktycznych i wyjaśnienia zależności występujących między nimi oraz wsparcie struktur wojskowych w stworzeniu warunków do realizacji procesów dydaktycznych: kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, poprzez upowszechnianie osiągnięć dydaktyki i pedagogiki.

Cele dydaktyczne działalności zakładu dotyczą kształcenia uczestników studiów III, II i I stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych z zakresu teorii dydaktyki wojskowej i dydaktyki szkoły wyższej. Cel dydaktyczny to także wsparcie nauczycieli akademickich w rozwoju ich kompetencji dydaktycznych.

Obszary badawcze Zakładu Dydaktyki Wojskowej (ZDW) to: dydaktyka wojskowa, dydaktyka szkoły wyższej, pedagogika wojskowa, szkolenie dowództw i wojsk do prowadzenia współczesnych operacji, działalność szkoleniowo-metodyczna, technologia kształcenia, optymalizacja procesu kształcenia kadr w SZRP, teoria systemów walki i zgrywania systemu walki sił zbrojnych.

Działalność dydaktyczna Zakładu skupia się wokół następujących przedmiotów: metodyka szkolenia dowództw i wojsk, metodyka przygotowania i realizacji ćwiczeń wojskowych, działalność szkoleniowo-metodyczna SZ RP, planowanie i rozliczanie działalności w SZ RP, zgrywanie systemu działań SZ RP, dydaktyka szkoły wyższej, nowoczesne technologie kształcenia.

Kadra naukowo dydaktyczna:

mjr dr Mirosław LASKOWSKI– kierownik Zakładu Dydaktyki Wojskowej
tel. (+48) 261-814-828
budynek 101 pokój 14A
e-mail: m.laskowski@akademia.mil.pl

ppłk dr Zbigniew LEŚNIEWSKI – adiunkt
tel. (+48) 261-813-388
budynek 101, pokój 20
e-mail: z.lesniewski@akademia.mil.pl

płk dr hab. inż. Krzysztof KRAKOWSKI – prof. ndzw
tel. (+48) 261-813-397
budynek 101, pokój 321
e-mail: k.krakowski@akademia.mil.pl

mjr mgr inż. Paweł Rafał OSTOLSKI – asystent
tel. (+48) 261-813-788
budynek 101, pokój 12
e-mail: p.ostolski@akademia.mil.pl

mjr mgr Andrzej MOCARSKI – asystent
tel. (+48) 261-814-828
budynek 101 pokój 12
e-mail: a.mocarski@akademia.mil.pl


wróć