MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Komunikacji Strategicznej (ZKS)

Zakład Komunikacji Strategicznej (ZKS) prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, a jego pracownicy czynnie uczestniczą w pracach zespołów eksperckich powoływanych w ramach resortu obrony narodowej.

W zakresie działalności dydaktycznej Zakład prowadzi zajęcia programowe na studiach i kursach w ramach przedmiotów związanych z obszarami komunikacji strategicznej.

W zakresie działalności naukowej Zakład koncentruje się na następujących głównych obszarach tematycznych: operacje informacyjne, operacje psychologiczne, współpraca cywilno – wojskowa, dezinformacja wojskowa, bezpieczeństwo informacyjne, współpraca wojska z mediami, komunikacja wewnętrzna w siłach zbrojnych, współpraca wojska ze społeczeństwem, promocja obronności, media a wojna, kształtowanie wizerunku wojska (Military Public Affairs).

Kadra naukowo-dydaktyczna:

ppłk dr Zbigniew MODRZEJEWSKI – adiunkt - kierownik Zakładu
tel. (+48) 261-814-387
budynek 101 pokój 23
e-mail: z.modrzejewski@akademia.mil.pl

płk rez. dr Dariusz KRYSZK – adiunkt
tel. (+48) 261-813-078
budynek 101 pokój 10
e-mail: d.kyszk@akademia.mil.pl

ppłk mgr Radosław CHODKOWSKI – starszy wykładowca
tel. (+48) 216-813-338
budynek 101, pokój 303
e-mail: r.chodkowski@akademia.mil.pl

dr Monika LEWIŃSKA – adiunkt
tel. (+48) 261-814-000
budynek 101 pokój 154
e-mail: m.lewinska@akademia.mil.pl

dr Julia NOWICKA – adiunkt
tel. (+48) 261-813-038
budynek 101 pokój 304
e-mail: j.nowicka@akademia.mil.pl


wróć