MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej (ZRWiWRE)

Celem działalności dydaktycznej Zakładu jest dostarczenie studentom i słuchaczom kursów wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw teorii nauk o obronności oraz pogłębienie wiedzy będącej bazą do nauczania przedmiotów dowódczo-sztabowych.

Działalność dydaktyczna Zakładu Rozpoznania Wojskowego i Walki Radiolektronicznej (ZRWiWRE) dotyczy problematyki: taktyki działań rozpoznawczych w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP; organizacji i prowadzenia dozorowania, ataku i obrony radioelektronicznej w ramach wsparcia działań bojowych sił lądowych oraz doktryn i strategii militarnych oraz zasad funkcjonowania sił zbrojnych wybranych państw.

Cel działalności naukowo-badawczej Zakładu odpowiada zapotrzebowaniu sił zbrojnych, potrzebom uczelni oraz wynika z indywidualnych zainteresowań kadry Zakładu. Prowadzona jest w głównych obszarach tematycznych obejmujących: walkę radioelektroniczną, rozpoznanie, doktryny militarne wybranych państw oraz zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego.


Kadra naukowo-dydaktyczna:

KIEROWNIK ZAKŁADU
ppłk dr Szymon Markiewicz – adiunkt
tel. (+48) 261-814-361
blok 101, pokój 25A
e-mail: s.markiewicz@akademia.mil.pl

płk prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek – prof. zw.
tel. (+48) 261 813 331
blok 101, pokój 123
e-mail: m.wrzosek@akademia.mil.pl

dr Włodzimierz Michalski – adiunkt
tel. (+48) 261-814-771
blok 101, pokój 23A
e-mail: w.michalski@akademia.mil.pl

ppłk dr Marek DEPCZYŃSKI– adiunkt
tel. (+48) 261 814 169
budynek 101, pokój 14
e-mail: m.depczyński@akademia.mil.pl


wróć