MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Cyberbezpieczeństwa (ZC)

Kadra naukowo dydaktyczna

Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa
ppłk dr inż. Grzegorz PILARSKI -  adiunkt
tel. (+48) 261-814-642
budynek 101, pokój 11
e-mail: g.pilarski@akademia.mil.pl

Pracownicy:

płk dr hab. inż. Piotr DELA – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-814-673
budynek 101, pokój 119
e-mail: p.dela@akademia.mil.pl

ppłk dr inż. Robert JANCZEWSKI – adiunkt
tel. (+48) 261-814-297
budynek 101, pokój 21A
e-mail: r.janczewski@akademia.mil.pl


wróć