MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Teleinformatyki (ZTI)

Zakład Teleinformatyki (ZTI) prowadzi szeroko rozwiniętą działalność dydaktyczną, naukową i publicystyczną, której głównym kierunkiem jest problematyka systemów teleinformatycznych, łączności i informatyki w zastosowaniach wojskowych oraz rozwoju wojskowych systemów teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych.

Celem działalności dydaktycznej jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach służbowych dowódczych i sztabowych w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Kadra naukowo dydaktyczna:

Kierownik Zakładu Teleinformatyki

ppłk dr inż. Bartosz BIERNACIK – adiunkt
tel. (+48) 261-813-009
budynek 101, pokój 28
e-mail: b.biernacik@akademia.mil.pl

Pracownicy:

płk dr hab. inż. Maciej MARCZYK – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-814-808
budynek 101, pokój 320
e-mail: m.marczyk@akademia.mil.pl

ppłk mgr inż. Barłomiej TEREBIŃSKI – starszy wykładowca
tel. (+48) 261-814-345
budynek 101, pokój 34
e-mail: b.terebinski@akademia.mil.pl

ppłk Lucjan GREL – starszy wykładowca
Tel. (+48) 261-814-406
budynek 101, pokój 303
e-mail: l.grel@akademia.mil.pl

mjr mgr inż. Tomasz SURWIŁŁO – asystent
tel. (+48) 261-813-142
budynek 101, pokój 34
e-mail: t.surwillo@akademia.mil.pl


wróć