MENU
plakat 1

plakat 2

Instytut Działań Informacyjnych

W obszarze zainteresowania Instytutu pozostają przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem teorii i praktyki: telekomunikacji i teleinformatyki, bezpieczeństwa łączności oraz systemów wspomagania dowodzenia; bezpieczeństwa działań SZ RP w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem wzrostu zdolności oddziaływania wirtualnego środowiska na wszystkie aspekty działalności człowieka w sferze cywilnej oraz militarnej; rozpoznania wojskowego i walki radioelektronicznej; działań informacyjnych w tym, współpracy cywilno-wojskowej, działań psychologicznych i komunikacji strategicznej, jak również pedagogiki i dydaktyki wojskowej.

Misją Instytutu Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego jest prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności oraz przygotowanie i doskonalenie zawodowe wykwalifikowanych kadr dowódczych na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznym, operacyjnym i strategicznym, a także kształcenie osób cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu obronnego państwa. Instytut kształci przyszłe kadry wojskowe i cywilne, ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swoich przekonań, przejawiających twórcze postawy wobec nowych wyzwań, zachowujących tożsamość narodową i jednocześnie tolerancyjnych oraz otwartych na inne kultury.

Prowadząc badania naukowe, Instytut korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, kształcąc kadry na potrzeby sił zbrojnych i administracji publicznej w skutecznym dowodzeniu w warunkach pokoju, kryzysu i wojny. Instytut prowadzi również działalność ekspercką w przedmiotowych obszarach. Społeczność Instytutu dba o wysoki poziom kształcenia, wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz przestrzeganie zasad etyki.

Strukturę organizacyjno-funkcjonalną Instytutu tworzą następujące podmioty:

  • Zakład Teleinformatyki (ZT);
  • Zakład Cyberbezpieczeństwa (ZCb);
  • Zakład Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej (ZRWiWRE);
  • Zakład Komunikacji Strategicznej (ZKS);
  • Zakład Dydaktyki Wojskowej (ZDW). 

Władze Instytutu:

DYREKTOR

p. o. płk dr inż. Jarosław WIŚNIEWSKI
tel. (+48) 261-814-425
budynek 101, pokój 3a
e-mail: j.wisniewski@akademia.mil.pl
 

ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk dr Zbigniew LEŚNIEWSKI
tel. (+48) 261-813-388
budynek 101, pokój 14 a
e-mail: z.lesniewski@akademia.mil.pl


wróć