MENU
plakat 1

plakat 2

Instytut Działań Informacyjnych

Instytut Działań Informacyjnych (IDzI) jest jednostką organizacyjną Wydziału Wojskowego, powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej zgodnie z obszarem kompetencji. Funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi przez władze uczelni i dziekana oraz zasadami zawartymi w Statucie Akademii. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą na potrzeby Wydziału, a także na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Akademii, instytucji MON oraz Sił Zbrojnych RP.

Zakład Teleinformatyki (ZTI)

Misją Zakładu jest dążenie do pełniejszego wykorzystywania możliwości współczesnych systemów teleinformatycznych w procesie dowodzenia wojskami lądowymi.

Zakład Cyberbezpieczeństwa (ZC)

Zakład Cyberbezpieczeństwa prowadzi działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i publicystyczną w zakresie cyberbezpieczeństwa stacjonarnej infrastruktury wojskowej; zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia i kierowania środkami walki oraz obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zakład Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej (ZRWiWRE)

Misją Zakładu jest rozwój i upowszechnianie osiągnięć z zakresu praktycznych rozwiązań rozpoznania wojskowego, analiz rozpoznawczych i walki radioelektronicznej.

Zakład Komunikacji Strategicznej (ZKS)

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych poziomu taktycznego i operacyjno-strategicznego w następujących obszarach komunikacji strategicznej: operacjach informacyjnych, operacjach psychologicznych, komunikacji społecznej oraz wojskowej dyplomacji publicznej w strukturach narodowychi wielonarodowych.

Zakład Dydaktyki Wojskowej (ZDW)

Misją Zakładu jest rozwój i upowszechnianie osiągnięć nauk pedagogicznych, szczególnie dydaktyki wojskowej, kreowanie koncepcji praktycznych rozwiązań w szkoleniu SZ RP oraz tworzenie teoretycznych podstaw edukacji obronnej społeczeństwa.

Konsultacje kadry Wydziału Wojskowego w roku akademickim 2018/2019