MENU

Listy osób przyjętych na studia I i II stopnia w Wydziale Wojskowym w rekrutacji dodatkowej (II tura)

Poniżej (w plikach do pobrania) znajdują się listy osób przyjętych w rekrutacji dodatkowej (II tura) na studia I i II stopnia na Wydziale Wojskowym.

Komisja rekrutacyjna Wydziału Wojskowego po zapoznaniu się z wynikami rejestracji w systemie internetowym (rekrutacja on-line) oraz złożonymi dokumentami w  ramach rekrutacji dodatkowej (II tura), przeprowadzonej w dniach 18.09-30.09.2018 r., postanowiła, że wymogi spełnili a tym samym przyjęci na studia I i II stopnia zostali kandydaci ujęci w wykazach znajdujących się w ,,plikach do pobrania’’.


wróć