MENU

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018 studentów kierunku Obronność

28 czerwca br. w Sali widowiskowo-konferencyjnej im. gen. Franciszka Gągora, Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej zakończył rok akademicki 2017/2018, promując grono absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na kierunku Obronność.

Do zebranego na Sali audytorium słowa powitania skierował dziekan płk dr hab. Krzysztof Krakowski, dziękując za pracę i trud włożony w rozwój Wydziału Wojskowego oraz promowanie kolejnych pokoleń absolwentów kierunku Obronność.

W imieniu studentów podsumowania roku oraz lat spędzonych na nauce w Wydziale dokonał tegoroczny absolwent, mgr Adam Gorzelak. Uroczystość poprowadził prodziekan ds. dydaktycznych płk dr hab. Leszek Elak.

Najwyższe wyniki w nauce uzyskali:

  • studia I stopnia – Joanna Sroka
  • studia II stopnia – mgr Adam Gorzelak

Za najlepsze prace dyplomowe w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wyróżniono:

  • I miejsce: mgr Adam Gorzelak, temat Działania nieregularne Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Specjalnych, promotor płk dr hab. Leszek Elak
  • II miejsce: mgr Olga Karbownik, temat Rola konnych pododdziałów Policji we wsparciu działań jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, promotor prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski
  • III miejsce: mgr Beata Kopcińska, temat Działania partyzanckie na Lubelszczyźnie na podstawie walk zgrupowań II Konspiracji w latach 1944 – 1947, promotor ppłk dr Jacek Lasota

Za zaangażowanie w życie społeczności studenckiej i Wydziału wyróżniono:

  • Macieja Muszelika
  • mgr. Mateusza Gnatowskiego

W uroczystym zakończeniu roku udział wzięli absolwenci, kadra i pracownicy Wydziału Wojskowego oraz goście.


wróć