MENU

Konferencja w Portugalii z udziałem oficerów logistyki z ASzWoj

W dniach 17-21.07.2018 r. ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI (kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej) i mjr. Marcin GROMEK (asystent Zakładu Logistyki Wojskowej) wzięli udział w międzynarodowej konferencji International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management, organizowanej przez Academia Militar w Lizbonie.

Konferencja IJCIEOM 2018 obejmowała serię wykładów skierowanych do całego audytorium oraz prezentacje wyników prac, badań, projektów w poszczególnych syndykatach. W ramach syndykatu Logistics, Production and Information Systems prezentowane były tematy z logistyki wojskowej oraz cywilnej. Dotyczyły problematyki wykorzystania nowych technologii w logistyce wojskowej oraz cywilnej w kontekście działań obronnych. Rozważana również była problematyka zarządzania łańcuchami dostaw w kontekście optymalizacji przepływów zasobów i ich bezpieczeństwa.

Temat The SWOT analysis in the development of the strategy for the use of Unmanned Aerial Vehicles in the Polish Armed Forces Logistics prezentowany był przez ppłk dr inż. Zdzisława Malinowskiego.
Udział oficerów Akademii Sztuki Wojennej w konferencjach IJCIEOM jest nieodzownym elementem aktualizowania wiedzy i wymiany doświadczeń ze względu na permanentny rozwój nowych technologii wykorzystywanych w logistyce wojskowej oraz cywilnej.


wróć