MENU

Lista osób zakwalifikowanych na studia II stopnia

 • Obronność – stacjonarne studia II stopnia (plik);
 • Obronność – niestacjonarne studia II stopnia (plik).

Kandydaci zakwalifikowani na studia w procesie rekrutacji – rejestracja on-line na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia kierunek Obronność w terminie  06-10 oraz 13-14.08.2018 r., składają w punkcie rekrutacyjnym Wydziału Wojskowego (bud. 94 p. 19, pn.-pt. godz. 08:30-15:00[1])  następujące dokumenty (komplet):

 1. podanie o przyjęcie na studia (http://www.akademia.mil.pl/zasady-rekrutacji-i-st/zasady-rekrutacji-I-stopien.html );
 2. ankieta osobowa (http://www.akademia.mil.pl/zasady-rekrutacji-i-st/zasady-rekrutacji-I-stopien.html )
 3. odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych oraz jego kserokopię;
 4. kserokopia dowodu osobistego;
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych
  z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
 6. 1 fotografia format legitymacyjny 35 x 45 mm;
 7. suplement do dyplomu z wyliczoną średnią z sześciu semestrów lub zaświadczenie
  o średniej z sześciu semestrów (jeśli w suplemencie brak średniej).

 

Komplet wymaganych dokumentów składa kandydat osobiście bądź wyznaczony pełnomocnik posiadający dowód osobisty kandydata lub uwierzytelnioną przez notariusza kopię.

Wejście na teren bloku 94 za pobraniem przepustki w bloku 4

– Biuro Przepustek.

 

 Ogłoszenie lity osób przyjętych na studia I stopnia nastąpi w dniu 17.08.2018 r. – strona internetowa.

 

[1] W związku z wysokimi temperaturami godziny pracy punktu rekrutacyjnego mogą być zmienione. http://www.akademia.mil.pl/informacje-ogolne-i-kontakt-kandydat/informacje-kontaktowe-dla-kandydatow-na-studia-w-aszwoj.html


wróć