MENU

Listy osób przyjętych na studia I stopnia - WWoj

Komisja rekrutacyjna Wydziału Wojskowego po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zasadniczej na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia przeprowadzonej w terminie 11.05.-25.07.2018 r.:

stwierdziła, że następujący kandydaci wymogi spełnili a tym samym przyjęci na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia zostali:

  • Dowodzenie – stacjonarne studia I stopnia (plik);
  • Obronność – stacjonarne studia I stopnia (plik);
  • Obronność – niestacjonarne studia I stopnia (plik).

Dalsze informacje dotyczące np. szkolenia BHP, podpisania umowy czy legitymacji będą zamieszczane na stronie internetowej Wydziału Wojskowego.

Wszystkim kandydatom przyjętym na studia serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia – kierunek Obronność i Dowodzenie od 04.08.2018 r


wróć