MENU
03paź

Ocena wyróżniająca dla kierunku "Obronność"

21 czerwca br. weszła w życie uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku obronność realizowanego na Wydziale Wojskowym ASzWoj.  Studia te, prowadzone na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, uzyskały ocenę...

02paź

Informacje organizacyjne - studia i kursy dla żołnierzy w roku akdemickim 2018/2019

Wszystkie ogłoszenia informacyjne dla oficerów zakwalifikowanych na studia i kursy w roku akdemickim 2018/2019 w Akademii Sztuki Wojennej.

21lut

Ruszyła 6. edycja studiów podyplomowych "Przywództwo wojskowe i komunikacja"

Studia podyplomowe Przywództwo wojskowe i komunikacja są formą kształcenia realizowaną we współpracy Wydziału Wojskowego oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

11lut

JOINT RESOLVE-19 IS COMING

Trwają przygotowania do najważniejszego od kilkunastu lat ćwiczenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej. Na Wydziale Wojskowym odbyła się główna konferencja planistyczna do międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem JOINT RESOLVE-19. 

04lut

Seminarium naukowe: Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP. Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej.

04lut

Delegacja ASzWoj z wizytą w Akademii Sił Zbrojnych na Słowacji

W dniach 28 stycznia – 1 lutego 2019 r. delegacja Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, pod przewodnictwem ppłk. dr. Artura Stańca, uczestniczyła w kursie Wprowadzenie do planowania operacji połączonych (The Introduction to the Planning of Joint Operations) organizowanym przez...

04lut

Zakończenie Wyższego Kursu Sztabowego w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 1 lutego 2019 r., płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski – dziekan Wydziału Wojskowego wraz z płk. dr. hab. inż. Maciejem Marczykiem – prodziekanem do spraw dydaktycznych, wręczyli 98 słuchaczom świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Sztabowego.

28sty

POWIETRZNA TARCZA-19

W dniach 14-25 stycznia 2019 r. uczestnicy Wyższego Kursu Sztabowego (WKS) z grupy Sił Powietrznych wzięli udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. POWIETRZNA TARCZA-19.

23sty

Wizyta studyjna w WB ELECTRONICS S.A. w Warszawie

17 stycznia br. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w siedzibie WB Elektronics w Warszawie.

11sty

Wizyta słuchaczy WKS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Słuchacze grupy Sił Powietrznych Wyższego Kursu Sztabowego przebywali z wizytą w nowopowstałym cywilno-wojskowym Ośrodku Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (Aeronautical Rescue Coordination Centre) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

09sty

Inauguracja Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego 2019

7 stycznia 2019 r. Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI oraz Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dr Robert WOŹNIAK dokonali uroczystej inauguracji kolejnej edycji Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego.

21gru

Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

19 grudnia br. odbyło się sympozjum naukowe pt. Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP zorganizowane przez zakłady Instytutu Działań Informacyjnych.

17gru

"Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP''

19 grudnia 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się sympozjum naukowe pt.: "Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP", zorganizowane przez Instytut Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki...

17gru

Bożonarodzeniowe życzenia

14gru

O bezpieczeństwie na Pacyfiku w AszWoj

Organizatorem konferencji był Wydział Wojskowy ASzWoj oraz Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii – ANZORA.

14gru

Kolejna edycja kursu Design Thinking

Kurs został przeprowadzony przez Zakład Operacji z Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego, we współpracy z Joint Special Operations University, w ramach programu kształcenia Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

10gru

Wykłady z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej odbyły się zajęcia z przedmiotów prawnych dla słuchaczy Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

07gru

I Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia

7 grudnia 2018 r. odbyło się I Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej.

07gru

STRATCOM FORUM

"Informacyjny koktajl Putina", otrucie Siergieja Skripala, brytyjski system komunikacji strategicznej, polska dyplomacja publiczna, agencje informacyjne na świecie – to tematy trzeciej edycji STRATCOM FORUM Akademii Sztuki Wojennej.   

30lis

"Wyzwania i rozwój obrony powietrznej RP. Obronność RP XXI wieku" - podsumowanie konferencji

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku.

26lis

Studenci Wydziału Wojskowego w kompanii reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 11 listopada br., dwóch studentów I roku studiów kierunku „Dowodzenie” Wydziału Wojskowego – bracia Konrad i Krystian KOMAN, weszło w skład kompanii reprezentacyjnej Wojsk Obrony...

23lis

Podróż studyjna ,,Pogranicznika'' - BIESZCZADY 2018

Studenci z Koła Naukowego „Pogranicznik”, działającego przy Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej, odbyli kolejną podróż studyjną do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

21lis

"Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP''

19 grudnia 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się sympozjum naukowe ,,Rola i zadania sił zbrojnych  dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa  w czasie działań hybrydowych przeciwko RP''.

21lis

Zajęcia studentów kierunku ,,Dowodzenie'' w Muzeum Wojska Polskiego

W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 8 listopada 2018 r. grupa studentów studiów l stopnia, kierunku "dowodzenie", wraz z opiekunami, zrealizowała zajęcia w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

20lis

Oficerowie Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych rozpoczęli ćwiczenie epizodyczne pk. POLAŃCZYK-18

W dniu 19 listopada br. uczestnicy Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) rozpoczęli ćwiczenie epizodyczne pk. POLAŃCZYK-18, które stanowi już drugą edycję tej formy kształcenia studentów PSOT w Wydziale Wojskowym.

14lis

Kierunki kształcenia w obszarze Design Thinking - spotkanie robocze

W dniu 9 listopada odbyło się robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, Joint Special Operations University ze Stanów Zjednoczonych oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

14lis

Komunikat

Komunikat w sprawie wyboru na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

06lis

Dwutygodniowy moduł sztuki operacyjnej na Wyższym Kursie Operacyno-Strategicznym

Na Wydziale Wojskowym rozpoczął się dwutygodniowy cykl wykładów prof. Milana Vego.

17paź

Przedstawiciele Wydziału Wojskowego uczestnikami forum CYBERSEC

W dniach 8 - 9 października 2018 r. płk dr hab. inż. Maciej Marczyk prof. ASzWoj, ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski oraz ppłk dr inż. Robert Janczewski uczestniczyli w dorocznym Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC w Krakowie.

17paź

Konferencja NTSP na Słowacji z udziałem naukowców z Wydziału Wojskowego ASzWoj

W dniach 10 – 12 października przedstawiciele Wydziału Wojskowego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej The 2018 International Conferenc. e on New Trends in Signal Processing.