MENU

Zarządzanie Wyższymi Kursami Obronnymi, dane kontaktowe

  • Kierownik Wyższych Kursów Obronnych:

- dr inż. Andrzej Osiński
- tel./fax. 261-813-695
- e-mail: kierownik.wko@akademia.mil.pl

 

  • Zabezpieczenie logistyczne i administracyjno-kancelaryjne:

- p. Adam Zgryza
- tel. 261-813-990
- e-mail: wko@akademia.mil.pl

 

  • Kierowanie na kurs następuje na podstawie kwalifikowania osób podlegających szkoleniu przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej:

- Departament Strategii i Planowania Obronnego
- tel. 261-874-365 lub 261-874-365.


wróć