MENU

Problematyka szkoleniowa

 • Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 • Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.
 • Polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zasady funkcjonowania państwa w  sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.
 • Utrzymywanie stałej gotowości obronnej i jej podwyższanie.
 • Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
 • Przygotowania gospodarczo-obronne.
 • Realizacja zadań na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych.
 • Współpraca cywilno-wojskowa.
 • Przygotowania do militaryzacji i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów.
 • Ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych.
 • Ochrona zabytków szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.

wróć