MENU

Historia Wyższych Kursów Obronnych

Wyższe Kursy Obronne rozpoczęły swoją działalność na podstawie uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie szkolenia obronnego kadr kierowniczych administracji publicznej. Uchwała Rady Ministrów nakazała Ministrowi Obrony Narodowej uruchomienie w Akademii Obrony Narodowej Wyższych Kursów Obronnych, począwszy od roku akademickiego 1994/1995.

Obecnie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych realizowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. Rozporządzenie określa organizację szkolenia obronnego w państwie, w tym ich funkcjonowanie. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ujętej w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 6 ustawy określa zadania Rady Ministrów w ramach zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju, w tym między innymi w zakresie zapewniania funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie oraz zawiera delegację do unormowania tej problematyki w drodze rozporządzenia.

W okresie od 1995 roku do końca 2017 roku Wyższe Kursy Obronne ukończyło 4622 absolwentów, w 321 grupach:

  •     Ministrowie, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu - 254 osoby;
  •     Wojewodowie i Wicewojewodowie - 233 osoby;
  •     Dyrektorzy Generalni Urzędów Centralnych - 103 osób;
  •     Dyrektorzy Generalni Urzędów Wojewódzkich - 45 osoby;
  •     Dyrektorzy Departamentów Ministerstw i Urzędów Centralnych - 1348 osoby;
  •     Dyrektorzy Wydziałów Urzędów Wojewódzkich - 1569 osoby;
  •     Parlamentarzyści -150 osób;
  •     Marszałkowie Województw - 85 osoby;
  •     Starostowie i Prezydenci miast - 835 osób.

W 2018 roku w ramach kształcenia na Wyższych Kursach Obronnych planowanych jest przeszkolenie 235 osób, w 13 grupach.

Zarządzanie Wyższymi Kursami Obronnymi:

Od 1 września 2017 r. Wyższymi Kursami Obronnymi kieruje płk. rez. dr. Andrzej J. Osiński.
Za zabezpieczenie logistyczne i administracyjno-kancelaryjne nieprzerwanie od 1995 roku odpowiada p. Adam Zgryza.

 

ZOBACZ TAKŻE - relacje z kolejnych edycji WKO:

 


wróć