MENU
 

Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia

Od 1 lipca 2019 r. Konstytucja dla Nauki zastępuje dotychczasowe „stypendium ministra za wybitne osiągnięcia” nowym świadczeniem w formie „stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe”. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej.

Ww. stypendia są przeznaczone wyłącznie dla studentów. Doktoranci mogą ubiegać się o stypendia dla młodych naukowców.

Więcej wiadomości: STYPENDIA MINISTRA


wróć