MENU
plakat 1

plakat 2

Nasi studenci w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Z dumą pragniemy ogłosić, że studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj weszli w tegoroczny skład zespołów zadaniowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

PSRP jest naczelnym organem samorządności studenckiej w Polsce. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego oraz opiniuje akty prawne dotyczące studentów.

Janusz Marszalik (Bezpieczeństwo Międzynarodowe, I st.) dołączył do zespołu ds. Public Relations PSRP, a Robert Czajkowski (Bezpieczeństwo Narodowe, I st.) został członkiem zespołu ds. Strategii i działań operacyjnych PSRP.

Serdecznie gratulujemy!

Opracował: ppłk Andrzej Soboń na podstawie notatki WRSS WBN


wróć