MENU
 

Zakończenie kursu obronnego - 26 października 2018 r.

W dniu 26 października 2018 roku zakończył się kolejny 5-cio dniowy kurs obronny dla 27 pracowników ds. obronnych zatrudnionych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał  prodziekan WBN ppłk dr Andrzej Soboń w towarzystwie kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj., obejmujące pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj., przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN ppłk dr Andrzej Soboń, który w towarzystwie kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie obronne pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. W latach 2009-2018 zrealizowano 60 edycji tych kursów, w których uczestniczyło ponad 1340 osób. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
fot. Krzysztof Kowalski


wróć