MENU
 

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (12 października 2018 r.)

10 października 2018 roku w ramach Wyższych Kursów Obronnych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, zakończono szkolenie obronne grupy: wojewodowie i wicewojewodowie.

W trakcie zjazdów odbywających się w dniach: 24-26 września i 8-10 października 2018 r. słuchacze zostali zapoznani ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a także szkolenie miało na celu usystematyzowanie niezbędnej wiedzy koniecznej do wykonywania zadań obronnych.

Świadectwa ukończenia kursu wręczali: prorektor ds. dydaktycznych, płk dr hab. inż. Leszek Elak i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa ppłk dr inż. Wojciech Sójka.


wróć