MENU
 

Inauguracja roku akademickiego dla studentów niestacjonarnych

6 października 2018 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego miała miejsce inauguracja studiów niestacjonarnych.

Na samym wstępie uroczystości głos zabrał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk dr hab. Bogdan GRENDA, który wprowadził zebranych w tematykę szerokiej działalności WBN. W swoim przemówieniu wspomniał również o możliwościach rozwoju naukowego dla studentów, w tym udziału w konferencjach lub podróżach studyjnych.

W dalszej kolejności, Dziekan ds. studenckich, płk dr Andrzej SOBOŃ dokonał prezentacji opiekunów poszczególnych roczników.

Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I rocznika, wraz z odśpiewaniem przez nich pieśni Gaudeamus Igitur.

Na zakończenie, zgromadzeni studenci oraz goście, mieli możliwość wysłuchania wykładu nt. „USA – Chiny konflikt o dominację w obszarze sztucznej inteligencji”, z którym wystąpił dr hab. Piotr GROCHMALSKI.

Serdecznie witamy wszystkich nowo przybyłych studentów i żywimy nadzieję, iż pobyt w naszym Wydziale będzie dla nich niezapomnianą podróżą przez edukację, prowadzącą do osiągnięcia wyznaczonych celów.

opr. Agnieszka Adamiak


wróć