MENU
 
16kwi

Nasi studenci w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Z dumą pragniemy ogłosić, że studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj weszli w tegoroczny skład zespołów zadaniowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

18kwi

Wizyta studentów WBN w Areszcie Śledczym w Warszawa - Grochowie

16 kwietnia 2019 roku grupa studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizując program nauczania z przedmiotu Zwalczanie przestępczości, odwiedziła Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie.

17kwi

Spotkanie wielkanocne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

16 kwietnia 2019 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wielkanocne z udziałem kierownictwa Wydziału, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego.

16kwi

Sukces naszych studentów w Rumunii

Pięcioro studentów Akademii Sztuki Wojennej wzięło udział w międzynarodowej konferencji naukowej Secosaft 2019 poświęconej naukom o bezpieczeństwie i obronności. Konferencja zorganizowana w dniach 11-13 kwietnia przez Nicolae Balcescu Land Forces Academy w Sibiu okazała się sukcesem...

15kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 15 kwietnia 2019 r., w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie  kolejnej grupy słuchaczy.

12kwi

Zakończenie kwietniowej edycji kursu zarządzania kryzysowego

12 kwietnia zakończyła się kolejna edycja Kursu Zarządzania Kryzysowego. W 5-dniowym (08.-12.04.) szkoleniu wzięły udział osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej bądź też w sektorze niepublicznym.

09kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (8 kwietnia 2019 r.)

8 kwietnia 2019 roku, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne grupy komendantów komend głównych i wojewódzkich policji, państwowej straży pożarnej, służby ochrony państwa, oddziałów straży granicznej oraz dyrektorów i...

08kwi

Zakończenie kursu obronnego - 5 kwietnia 2019 r.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 21 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa podkarpackiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN...

05kwi

Spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności

W dniu 05.04.2019 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności, afiliowanego przez Wojskową Akademię Techniczną.

29mar

Udział przedstawiciela ASzWoj w seminarium zorganizowanym przez RCB

W dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie RCB, w gmachu MSWiA odbyło się seminarium nt. „Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej. Rola przedsiębiorstw w przygotowaniach obronnych”. Organizatorem przedsięwzięcia było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.