MENU
plakat 1

plakat 2

Władze Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Dyrektor (Szef)

Dr Jakub Tadeusz Skiba (ur. 1961 r.) ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w 1993 roku. W latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Od 2005 roku był Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2007 roku został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka Zarządu NBP i pełnił tę funkcję do 2013 roku. Jakub Skiba był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Od listopada 2015 do października 2017 roku sprawował funkcję Sekretarza Stanu w MSWiA. W 2017 roku był Prezesem Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., w 2018 roku Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Od początku 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej.