MENU

Terminy kursów

Oferta kursowa na 2018 rok

1. Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Kod kursu 8101036. Termin: 03-14.12.

2. Doskonalenie specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP. Kod 8101063 Termin: 24.09-05.10.2018 DODATKOWY

3. Kurs pierwszej pomocy medycznej w awariach chemicznych. Kod kursu 8101065. Termin: 03-26.10.

4. Kurs analizy i oceny zagrożeń pożarowych lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz działań bojowych. Kod kursu 8101071. Termin: 26-30.11.

5. Kurs dowodzenie w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym. Kod kursu 8101085. Termin: 03-07.12.

6. Kurs przygotowanie metodyczne do prowadzenia szkolenia z OPBMR. Kod kursu 8101089. Termin: 15-19.10.

7. Kurs medyczna ochrona przed zagrożeniami CBRN. Kod kursu 8101090. Termin: 08-12.10.

Oferta kursowa na 2019 rok

1. Kurs doskonalący dla specjalistów OPBMR. Kod kursu 8030008. Termin: 06-17.05.

2. Kurs doskonalenie szefów (oficerów) OPBMR. Kod kursu 8030014. Termin: 18-29.03.

3. Kurs bezpieczeństwa ekologicznego. Kod kursu 8101013. Termin: 04-08.03, 14-18.10.

4. Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe szefów (specjalistów) OPBMR występujących w strukturach SZ RP. Kod 8101035. Termin: 18.02-19.04.

5. Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Kod kursu 8101036. Termin: 11-22.02, 16-27.09, 02-13.12.

6. Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP. Kod kursu 8101063. Termin: 03-14.06.

7. Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń. Kod kursu 8101064. Termin: 14-25.01.

8. Kurs pierwszej pomocy medycznej w awariach chemicznych. Kod kursu 8101065. Termin: 02-25.10.

9. Kurs gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod kursu 8101072. Termin: 08-19.04, 23-27.09.

10. Kurs przygotowanie metodyczne do prowadzenia szkolenia z OPBMR. Kod kursu 8101089. Termin: 18-22.11.

11. Kurs medyczna ochrona przed zagrożeniami CBRN. Kod kursu 8101090. Termin: 07-11.10.

12. Doskonalenie dowództwa i sztabu Grupy zadaniowej OPBMR Sił Odpowiedzi NATO. Kod 8101113. Termin: 07-11.01.

13. Kursu dla oficerów rezerwy OPBMR dowództw i sztabów batalionów chemicznych. Kod 9101001. Termin: 14-28.05.