MENU

Terminy kursów

Kursy w 2019 roku dla kadr cywilnych

1. Kurs dla cywilnych operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Termin: 08-12.04, 24-28.06, 04-08.11

Kursy w 2019 roku dla kadr wojskowych

1. Kurs doskonalący dla specjalistów OPBMR. Kod kursu 8030008. Termin: 06-17.05.

2. Kurs doskonalenie szefów (oficerów) OPBMR. Kod kursu 8030014. Termin: 18-29.03.

3. Kurs bezpieczeństwa ekologicznego. Kod kursu 8101013. Termin: 04-08.03 (ANULOWANY), 14-18.10. 

4. Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe szefów (specjalistów) OPBMR występujących w strukturach SZ RP. Kod 8101035. Termin: 18.02-19.04.

5. Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Kod kursu 8101036. Termin: 11-22.02, 16-27.09, 02-13.12.

6. Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP. Kod kursu 8101063. Termin: 03-14.06.

7. Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń. Kod kursu 8101064. Termin: 14-25.01.

8. Kurs pierwszej pomocy medycznej w awariach chemicznych. Kod kursu 8101065. Termin: 02-25.10.

9. Kurs gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod kursu 8101072. Termin: 08-19.04 (ANULOWANY), 23-27.09. 

10. Kurs przygotowanie metodyczne do prowadzenia szkolenia z OPBMR. Kod kursu 8101089. Termin: 18-22.11.

11. Kurs medyczna ochrona przed zagrożeniami CBRN. Kod kursu 8101090. Termin: 07-11.10.

12. Doskonalenie dowództwa i sztabu Grupy zadaniowej OPBMR Sił Odpowiedzi NATO. Kod 8101113. Termin: 07-11.01.

13. Kurs dla oficerów rezerwy OPBMR dowództw i sztabów batalionów chemicznych. Kod 9101001. Termin: 14-28.05.