MENU
 

Plany zajęć: studia stacjonarne 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na najbliższy semestr.

Informujemy, że aktualne rozkłady zajęć znajdują się na Wirtualnej Uczelni.

***

UWAGA! Dnia 10.10.2018 ćwiczenia z BS z p.Domolewską zostały przeplanowane na inny termin zgodnie z poniższym schematem:
- BW1-17-3sem gr A na dzień 21.11.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 105
- BW1-17-3sem gr B na dzień 14.11.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 111.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p. Stobieckiego zajęcia z dnia:
08.10.2018 
- Fakultet na kierunkach BN2-17-3sem i BW2-17 3 sem z przedmiotów TPwBI (godz.9.45) i z BPK (godz.11.30) został odwołany
09.10.2018 
- ćwiczenia z CPRZ na kierunku BW2-17-3 sem gr D zostały przeplanowane na dzień 16.10.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 123
- ćwiczenia z CPRZ na kierunku BW2-17-3 sem gr E zostały przeplanowane na dzień 23.10.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 229.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu innych obowiązków służbowych p. prof. Gryza, wykład z WSBN na kierunkach BN1-18-1sem i BW1-18-1sem został przeplanowany z dnia 09.10.2018 na dzień 09.11.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 320. Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p. Skwarka zajęcia z dnia 25.10.2018 zostały przeplanowane zgodnie z poniższym schematem:
- ćwiczenie z OiBP na kierunku BW2-18-1sem gr B na dzień 22.10.2018 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 229
- wykład z BImiZP na kierunku BW1-17-3sem na dzień 22.10.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 02.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W związku ze zmianą prowadzonego przedmiot w niżej wymienionych terminach zajęcia zostały przeplanowane na inne terminy:
- ćwiczenie z PABI z p.Wąsowskim (Radaniewicz) na kierunku BI2-18-1sem z dnia 16.10.2018 na dzień 23.10.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr K45
- ćwiczenie z PABI z p.Wąsowskim (Radaniewicz)na kierunku BI2-18-1sem z dnia 04.12.2018 na dzień 08.01.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 226
- ćwiczenie z PPG z Wąsowskim (Chomoncik) na kierunku A1-16-5sem z dnia 11.10.2018 na dzień 13.12.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 226.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Na prośbę p.Bieleckiego wykłady z PA na kierunku A2-18-1sem z niżej wymienionych terminów zostały przeplanowane na inne terminy:
- z dnia 09.10.2018 na dzień 08.10.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 014,
- z dnia 09.10.2018 na dzień 15.10.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 014,
- z dnia 23.10.2018 na dzień 05.11.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 014,
- z dnia 23.10.2018 na dzień 12.11.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 014.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Majdana zajęcia z dnia 11.10.2018 zostały przeplanowane zgodnie z poniższym schematem:
- ćwiczenie z CiC na kierunku BM1-17-3sem na dzień 07.11.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 04
- ćwiczenie z BwC na kierunku BI2-18-1sem na dzień 17.10.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 109.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu innych obowiązków służbowych p.Lidwy, wykład z PBW na kierunku BN1-17-3sem dnia 25.10.2018 został przeplanowany na dzień 11.10.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 03.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W związku z innymi obowiązkami p. Wasowskiego zajęcia w poniższych terminach zostały przeplanowane na inne terminy:
- ćwiczenie z PABI na kierunku BI2-18-1sem z dnia z dnia 23.10.2018 na dzień 29.01.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr K45
- ćwiczenie z PPG na kierunku A1-16-5sem z dnia 16.10.2018 na dzień 06.12.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 105A
- ćwiczenie z PPG na kierunku A1-16-5sem z dnia 23.10.2018 na dzień 06.12.2018 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 105A.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W związku ze zmianą prowadzonego przedmiot KiDPTiTI na kierunku BW2-18-2sem gr C z p.Momot na p.Guzinskiego ćwiczenia z dnia 16.01.2019 na dzień 23.01.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 125.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W związku ze zmianą prowadzonego przedmiot CPRZ na kierunku BW2-17-3sem gr D z p.Stobieckiego na p.Czerwińską ćwiczenia z dnia 17.10.2018 zostały przeplanowane na dzień 23.10.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 123.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Stempnia dnia 25.10.2018 ćwiczenia z SZwSK na kierunku BW2-17-3sem gr A zostały przeplanowane na inne terminy zgodnie z poniższym schematem:
- na dzień 06.11.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 03
- na dzień 13.11.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 03.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Marszałka zajęcia w niżej wymienionych terminach zostały przeplanowane zgodnie z poniższym schematem:
- z dnia 25.10.2018 wykład z OWP na kierunku BN2-17-3sem gr B na dzień 21.11.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 115
- z dnia 08.11.2018 wykład z OWP na kierunku BN2-17-3sem gr B na dzień 21.11.2018 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 115
- z dnia 25.10.2018 wykład z OiIBP na kierunku BM1-17-3sem na dzień 14.11.2018 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 115
- z dnia 08.11.2018 wykład z OiIBP na kierunku BM1-17-3sem na dzień 14.11.2018 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 115.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Na prośbę IPiABO, a za zgodą p.Umańskej ćwiczenia z SB dnia 24.10.2018 zostały przeplanowane na inny termin zgodnie z poniższym schematem:
- na kierunku A1-18-1sem gr A na dzień 12.12.2018 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 014
- na kierunku A1-18-1sem gr B na dzień 12.12.2018 godz.11.30 bud nr 25 sala nr 119.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Dnia 19.10.2018 wykład z SBN z p.Nowakiem na kierunku BN2-18-1sem został odwołany.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.