MENU
plakat 1

plakat 2

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni RP

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni RP stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Stanowią odpowiedź na pojawiające się wyzwania, przed którymi stają współczesne organizacje oraz rosnące zapotrzebowanie na menadżerów rozumiejących współczesne otoczenie informacyjne oraz cyberprzestrzeń.

Celem kształcenia na tym kierunku jest ukształtowanie myślenia o bezpieczeństwie w kategoriach systemowych, jako zasadzie nadrzędnej działania we współczesnym świecie w warunkach niepewności i ryzyka.

Sylwetka absolwenta

Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
  • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
  • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Zasady i terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle
w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:

  1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
  3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17 - 21 września 2018
  4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Kontakt

Opiekunem studiów podyplomowych bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jest:
dr Paweł STOBIECKI
p.stobiecki@akademia.mil.pl


wróć