MENU
plakat 1

plakat 2

Zarządzanie kryzysowe

Na studia podyplomowe zarzadzanie kryzysowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych.

Program studiów zarzadzanie kryzysowe zawiera następujące moduły:

  • ochrona ludności i ratownictwo,
  • zarzadzanie kryzysowe w NATO i UE,
  • analiza systemowa sytuacji kryzysowych,
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
- podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
- ankieta (kwestionariusz) osobowa;
- odpis ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia + kserokopia;
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
- oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
- Jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Zasady i terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:

1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018

2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018

3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018

4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Informacje organizacyjne:

Opiekun studiów podyplomowych zarządzanie kryzysowe:
dr Irmina DENYSIUK
i.denysiuk@akademia.mil.pl


wróć