MENU
plakat 1

plakat 2

Bezpieczeństwo narodowe

Na studia podyplomowe bezpieczeństwo narodowe przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych.

Program studiów podyplomowych bezpieczeństwo narodowe obejmuje następujące moduły:

  • bezpieczeństwo narodowe,
  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • zarzadzanie kryzysowe,
  • przygotowania obronne,
  • strategia bezpieczeństwa narodowego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

Informacje organizacyjne:

Opiekun studiów podyplomowych bezpieczeństwo narodowe:
dr Leszek SAWICKI
l.sawick@akademia.mil.pl


wróć