MENU
plakat 1

plakat 2

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Absolwent Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicznymi oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
- podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe
- ankieta (kwestionariusz) osobowa
- odpis ukończenia studiów wyższych (licencjat lub inżynier) + kserokopia;
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
- oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach
- Jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Zasady i terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:

1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018

2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018

3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018

4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Kontakt

OPIEKUN STUDIÓW:
dr Marta Gębska
m.gebska@akademia.mil.pl


wróć