MENU
plakat 1

plakat 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Na studia podyplomowe bezpieczeństwo wewnętrze przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych.

Strukturę programu studiów podyplomowych bezpieczeństwo wewnętrzne tworzą następujące moduły:

  • bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
  • kształtowanie bezpiecznych przestrzeni,
  • strategie i programy bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • służby specjalne,
  • zadania administracji w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
- podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
- ankieta (kwestionariusz) osobowa - KLIKNIJ;
- odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
- oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
- 2 fotografie w wymiarach 35 x 46 mm.

Zasady i terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 trwa od 4 maja do 21 września 2017 r. i podzielona jest na etapy:

- rejestracja elektroniczna – 04.05-12.09.2017 r.;
- przyjmowanie dokumentów - 12-15.09.2017 r. (dotyczy tylko tych studiów podyplomowych
  które zostaną uruchomione);
- ogłoszenie wyników rekrutacji – 21.09.2017 r.

Informacje organizacyjne:

Opiekun studiów podyplomowych bezpieczeństwo wewnętrzne:
z.skwarek@akademia.mil.pl


wróć