MENU
 

Plany zajęć i terminy zjazdów: studia niestacjonarne 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na najbliższy semestr

Informujemy, że aktualne rozkłady zajęć znajdują się na Wirtualnej Uczelni.

***

UWAGA! Informujemy, że w dniu 23 lutego br. (sobota)  na studiach niestacjonarnych odwołane zostały zajęcia prowadzone przez Pana dr P. Stobieckiego, tj.:
- ćwiczenia z przedmiotu Nauka informacyjna w cyberprzestrzeni, na niestacjonarnych studiach I stopnia, semestr VI, na kierunku NBN1-16-3L-BI-a;
- fakultety: Deep web – globalne sieci ukryte oraz Testy penetracyjne w bezpieczeństwie informacyjnym, na niestacjonarnych studiach II stopnia, semestr II, na kierunkach NBI2-18-1L, NBN2-18-1L i NBW2-18-1L;
- wykłady z przedmiotu Technologie informatyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem, na niestacjonarnych studiach II stopnia, semestr II na kierunku NBN2-18-1L.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach magisterskich, na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne, semestr 2 (grupa NBI2-18-1L-a), wykłady z przedmiotu E-komunikacja prowadzone przez Panią dr M. Gawlik-Kobylińską, z dnia 03.03.2019 r. zostały przeniesione na dzień:
- 16 marca 2019 r., godz. 17.30 – 19.00, sala nr K45, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach magisterskich, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, semestr 2 (grupa NBW2-18-1L) 2 godz. wykładu z przedmiotu Ochrona informacji niejawnych, zaplanowana w godz. 13.15 – 14.45 w dniu 23 lutego br., została przeniesiona na dzień:
- 16 marca 2019 r., godz. 17.30 – 19.00, sala nr 302, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, semestr 6 (grupa NBN1-16-3L-BI) wykłady z przedmiotu Ochrona informacji niejawnych prowadzone przez Panią dr M. Nowikowską, zaplanowane na dzień 23 lutego br., zostały przeniesione na:
- 2 marca 2019 r., godz. 13.15 – 14.45, sala nr 141, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.